FUJIFILMPolska

Regulamin Serwisu Aparatów Cyfrowych

FUJIFILM Poland sp. z o.o., Serwis Aparatów Cyfrowych
Al. Jerozolimskie 178, III p
02-486 Warszawa
tel (+48 22) 517 66 63
fax (+48 22) 517 66 02
e-mail serwis_ffpl@fujifilm.com

Ze względów organizacyjnych nie przyjmujemy osobistych zgłoszeń naprawy. Rejestracja naprawy może zostać zgłoszona tylko i wyłącznie poprzez formularz rezerwacji naprawy. Serwis czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:30 - 16:30

§1

 1. Warunki oraz okres obowiązywania gwarancji na produkty Fujifilm dostępny jest na stronie producenta.
 2. W celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej prosimy o skorzystanie z formularza serwisowego dostępnego pod adresem http://serwis.fujifilm.pl i postępowanie zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi podczas rejestracji.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jako naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie sprzętu z dowodem zakupu, krótkim opisem usterki i danymi teleadresowymi.
 4. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do serwisu w oryginalnym, kompletnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z autoryzowanego serwisu ponosi Reklamujący.
 5. Prosimy o nieprzesyłanie dodatkowego wyposażenia: instrukcji, oprogramowania na CD, kabli USB, AV, zasilających, ładowarek, akumulatorów czy kart pamięci, chyba że rodzaj usterki sprzętu ma związek z którymś z powyższych akcesoriów.
 6. Prosimy nie pozostawiać wkładów światłoczułych w aparatach typu instax ponieważ zostaną prześwietlone w trakcie diagnozy, a nie podlegają zwrotowi ani wymianie na nowy.
 7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana baterii, itp.
 8. W razie braku zasadności reklamacji (sprzęt sprawny) Gwarant pokrywa wynikłe z tego powodu koszty ekspertyzy technicznej z zastrzeżeniem ust. 7 oraz poucza Reklamującego o czynnościach koniecznych do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu.
 9. Reklamujący może zostać obciążony kosztami transportu oraz ekspertyzy technicznej w przypadku ponownego przysłania do serwisu sprzętu uznanego po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej za sprawny, a zgłaszany jako niesprawny z tego samego powodu co przy pierwszej reklamacji np. braku umiejętności jego włączenia lub obsługi.
 10. Sposób i warunki dostarczenia aparatu do serwisu podane są na stronie Serwisu Aparatów Cyfrowych
 11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

§2 Naprawy pogwarancyjne

 1. W celu zgłoszenia naprawy pogwarancyjnej prosimy o skorzystanie z formularza serwisowego dostępnego pod adresem http://serwis.fujifilm.pl i postępowanie zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi podczas rejestracji.
 2. Warunki dostarczenia aparatu do serwisu podane są na poniższej stronie Warunki dostarczania aparatów.
 3. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do serwisu w oryginalnym, kompletnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu do i z serwisu ponosi Reklamujący.
 4. Po otrzymaniu sprzętu sporządzany jest kosztorys naprawy, który zostanie przedstawiony Reklamującemu w formie telefonicznej, e-maila do jego akceptacji.
 5. Prosimy nie pozostawiać wkładów światłoczułych w aparatach typu instax ponieważ zostaną prześwietlone w trakcie diagnozy, a nie podlegają zwrotowi ani wymianie na nowy.
 6. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od momentu powiadomienia Klienta o kosztorysie naprawy nie zostanie przesłana decyzja o akceptacji lub rezygnacji naprawy, to Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm oświadcza, że przekaże go do utylizacji.
 7. W przypadku stwierdzenia większego stopnia uszkodzenia sprzętu niż podczas przedstawionego kosztorysu, Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm przedstawi Reklamującemu do akceptacji nowy kosztorys naprawy.
 8. W przypadku rezygnacji z naprawy po sporządzeniu kosztorysu Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm pobiera opłatę w wysokości:
  - 89 zł brutto w przypadku aparatu klasy kompakt (A, E, F, HS, J, S, T, XP, Z, instax).
  - 149 zł brutto w przypadku aparatów klasy X, Real 3D, obiektywów klasy XC, XF i lamp błyskowych.
 9. Naprawiony aparat jest wysyłany do klienta na koszt serwisu. Rodzaj płatności – za pobraniem przez kuriera, przelew.
 10. Na naprawę Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji, z wyjątkiem takich usług jak: czyszczenie zabrudzeń wizjera, matrycy, elementów obiektywu lub aparatu ( po zalaniu, zapiaszczeniu).
 11. Serwis Aparatów Cyfrowych Fujifilm nie zwraca uszkodzonych części zamiennych, chyba, że klient zaznaczył to podczas rejestracji naprawy aparatu.

§3 Inne postanowienia

Jeżeli produkt będzie wysłany na adres Fujifilm bez adresu zwrotnego i danych kontaktowych, Fujifilm zastrzega sobie prawo do utylizacji produktu po sześciu miesiącach od jego otrzymania.