FUJIFILMPolska

Warunki użytkowania

Niniejsza strona jest dostępna poprzez FUJIFILM Poland sp. z o.o., Serwis Aparatów Cyfrowych. Korzystanie z niniejszej strony podlega następującym Warunkom użytkowania.

Korzystanie ze zdjęć i materiałów

Przeglądając niniejszą stronę internetową, można korzystać z materiałów wyświetlanych na stronie i drukować je pod warunkiem, że odbywa się to:

Użytkownikowi nie wolno modyfikować, dystrybuować, transmitować lub publicznie prezentować materiałów wyświetlanych na tej stronie, jeśli działanie takie miałoby na celu jakikolwiek cel komercyjny. Informujemy, że wszelkie produkty, procesy lub technologie opisane w dokumentach znajdujących się na tym serwerze mogą być przedmiotem praw własności intelektualnej , które posiada FUJIFILM Poland sp. z o.o., Serwis Aparatów Cyfrowych i niniejsze warunki nie dają licencji na ich wykorzystywanie. To samo może odnosić się do praw własności intelektualnej, jakie posiadają inne podmioty w stosunku do prezentowanych treści.

Odpowiedzialność

FUJIFILM Poland sp. z o.o., Serwis Aparatów Cyfrowych lub inne podmioty zaangażowane w tworzenie tej strony internetowej nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za pośrednie lub będące skutkiem korzystania z niniejszej strony szkody. Przeglądanie tej strony odbywa się na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność użytkownika.

FUJIFILM Poland sp. z o.o., Serwis Aparatów Cyfrowych nie daje żadnych gwarancji odnośnie precyzji informacji wyświetlanych na tej stronie internetowej i nie jest odpowiedzialne za żadne materiały zawarte na stronach, do których prowadzą hiperłącza z niniejszej strony internetowej.

Informacje niezgodne z prawem

Nie wolno wysyłać do publicznej strefy niniejszej strony internetowej żadnych e-maili zawierających groźby, pomówienia, treści obsceniczne lub inne naruszające prawo treści. Fujifilm ma prawo do kasowania tego rodzaju informacji ze swoich serwerów bez uprzedzenia.

Informacje o firmie

FUJIFILM Poland sp. z o.o., Serwis Aparatów Cyfrowych
Al. Jerozolimskie 178, III p
02-486 Warszawa
tel (+48 22) 517 66 63
tel (+48 22) 517 66 64
fax (+48 22) 517 66 02
e-mail serwis_feg-pl@fujifilm.com

Ze względów organizacyjnych nie przyjmujemy osobistych zgłoszeń napraw.
Rejestracja naprawy może zostać zgłoszona tylko i wyłącznie poprzez formularz rezerwacji naprawy.

« Powrót do strony głównej