FUJIFILMPolska

Polityka zachowania prywatności

Nasza polityka

Naszym zamiarem jest pozostawienie użytkownikowi jak najpełniejszej kontroli nad przekazywanymi danymi osobistymi. Jest dla nas niezwykle ważne, aby odwiedzający naszą stronę www czuł pełen komfort.

Przekazywane dane osobiste podczas "zamówienia naprawy" są wymagane, aby odesłać przesyłkę na wskazany przez Państwa adres. Wszelkie przekazywane nam dane, łącznie z adresem poczty elektronicznej, będą wykorzystywane w sposób opisany poniżej.

Przekazane nam dane osobiste są zbierane i przechowywane. Dzięki nim możliwa będzie realizacja konkretnych zamówień. W każdym przypadku, czy to podczas przeglądania czy przesyłania nam jakichkolwiek informacji, proces ten jest zawsze pilnie przez nas śledzony. Dane takie pomagają nam między innymi w precyzyjnym przekazywaniu informacji zwrotnych, są także nieocenionym źródłem wiedzy na temat częstotliwości odwiedzania poszczególnych miejsc na naszej stronie internetowej.

Jak wykorzystujemy zbierane informacje

Fujifilm wykorzystuje zbierane informacje w celu lepszego zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkowników oraz udostępnienia im lepszego serwisu. W szczególności, wykorzystujemy informacje o użytkowniku do komunikacji z nim, aby zapewnić serwis i wsparcie oraz aktualne informacje o dostępnych usługach i zaletach naszej oferty.Sporadycznei możemy też wykorzystywać informacje o użytkowniku, aby kontaktować się z nim dla przeprowadzenia badań rynkowych odnoszących się do naszych produktów bądź usług. Zawsze dajemy użytkownikom możliwość zrezygnowania z udziału w badaniach rynkowych bądź statystycznym badaniu klienta.

Dane zbierane online mogą być również łączone z informacjami udostępnianymi przez użytkownika przy innych okazjach, np. przy rejestrowaniu produktu, kontaktowaniu się z serwisem telefonicznym lub podczas publicznych wydarzeń takich jak targi handlowe.

Żadne dane osobowe nie są wykorzystywane do sprawozdań określających poziom wykorzystania, sprawność działania oraz efektywność strony internetowej fujifilm.co.uk. Służą Ne podniesieniu poziomu satysfakcji klienta, oraz użyteczności strony i prezentowanych na niej treści.

Komu mogą być udostępniane dane

Fujifilm nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie lizinguje informacji osobowych żadnym innym podmiotom w tym partnerom biznesowym bądź stronom trzecim, o ile nie uzyska wcześniej stosownej zgody ze strony użytkownika. O zgodę użytkownika występujemy w chwili, gdy przedstawia on nam swoje informacje.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe podawane w związku z rejestrowaniem się jako użytkownik produktów lub usług Fujifilm bądź subskrybent e-Biuletynów klasyfikowane są jako Dane Osobowe. Informacje te są chronione na szereg sposobów. Aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do Rejestrowania Informacji musi użyć hasła oraz unikalnego ID, które wybiera sam użytkownik. Hasło to jest szyfrowane. Zalecamy, aby nikogo nie informować o ustawionym haśle. Dodatkowo, dane osobowe przechowywane są na serwerze, do którego ma dostęp poprzez hasło jedynie wybrany personel Fujifilm lub agenci posiadający stosowne upoważnienie.

Wykorzystanie plików cookies

Gdy użytkownik odwiedza tę stronę internetową, może przeglądać ją i uzyskiwać dostęp do zawartych na niej informacji bez ujawniania swojej tożsamości. Aby udoskonalać naszą stronę internetową wykorzystujemy pliki typu "cookies" co pozwala nam śledzić odwiedziny użytkowników na tej stronie. Pliki typu cookie zawierają niewielkie ilości danych, które są transferowane do twojej przeglądarki internetowej przez serwer internetowy i mogą być odczytane przez serwer, który przekazał je do Ciebie. Funkcjonuje to jak twoja karta identyfikacyjna i pozwala firmie Fujifilm na rejestrowanie twoich haseł zakupów i preferencji. Nie mogą one być wykorzystane jako kod, jak również nie mogą zawierać wirusów.

Większość przeglądarek w oparciu o swoje ustawienia domyślne akceptuje pliki cookie. Można tak ustawić przeglądarkę internetową, aby powiadamiała użytkownika, gdy otrzymuje pliki cookie, co daje możliwość zadecydowania czy mają być one przyjęte, czy nie.

W przypadku niektórych stron internetowych, które wymagają autoryzacji lub logowania się akceptowanie plików cookie nie jest opcjonalne. Jeśli użytkownicy wybiorą w przeglądarce nie akceptowanie plików cookie, to w większości przypadków nie będą mogli uzyskać dostępu do tych stron.

Użytkownicy korzystający z funkcjonalności obejmującej pytania i odpowiedzi będą otrzymywali pliki cookie. Strony trzecie korzystające z bezpiecznego serwera szyfrują te pliki Cookie w aliasy, tak więc nie jest rejestrowana żadna identyfikowalna informacja. W żadnym momencie informacja ta nie jest używana do innych celów niż analiza statystyczna wszystkich użytkowników.

Choć Fujifilm wykorzystuje pliki cookie do śledzenia twoich odwiedzin na tej stronie internetowej, nasze serwery zapisują w logach IP/adres internetowy twojego komputera, to Fujifilm generalnie nie wykorzystuje tych informacji do osobistego identyfikowania określonego użytkownika. Jednakże, jeśli użytkownik wyraźnie udzieli zgody firmie Fujifilm do "zapamiętania" , który wybierze użytkownik przy rejestrowaniu się do różnych działań na tej stronie, to ten unikalny identyfikator będzie przechowywany w pliku cookie na twoim komputerze, będzie to powiązane z twoimi informacjami rejestracyjnymi i wówczas będzie śledzona nawigacja użytkownika po danej stronie. Analizujemy te dane, aby zrozumieć jak wykorzystywana jest nasza strona internetowa i nasze usługi, aby lepiej poznać sposób zachowania się klientów na stronie i w oparciu o to poprawić właściwości nawigacyjne naszej strony internetowej.

Zewnętrzne strony internetowe

Niniejsza strona internetowa może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że Fujifilm nie ponosi odpowiedzialności za politykę zachowania poufności prowadzoną przez owe strony. Zachęcamy użytkowników, aby opuszczając naszą stronę i przechodząc na inne strony internetowe zapoznawali się dokładnie z zasadami poufności każdej strony internetowej, która zbiera w rozmaitej formie dane osobowe. Niniejsze oświadczenie o zachowaniu poufności odnosi się wyłącznie do informacji zbieranych przez tę stronę internetową.

Fujifilm zastrzega sobie prawo do modyfikowania swojej polityki ochrony prywatności, o ile zajdzie taka potrzeba.

« Powrót do strony głównej