FUJIFILMPolsko

Oddělení servisu a oprav: Vítejte v oddělení oprav fotoaparátů

  • Jak můžeme pomoci?
  • Vaše údaje

Po dodání Vašich údajů Vám náš servis pomůže pohotově realizovat zakázku.

Po obdržení referenčního čísla bude možno v libovolném okamžiku sledovat status opravy.

Vyplňte co možná nejpřesněji formulář objednávky, pak klikněte na 'odeslat a pokračovat' a podívejte se na dostupné volby

Titul Jméno
Příjmení*
Ulice*
Číslo bytu
Město*
Kraj
PSČ*
Stát*
e-mail*
Kontaktní telefonní číslo
Chci obdržet fakturu s DPH
Odeslání zásilky na jinou adresu
Údaje o fotoaparátu
Model fotoaparátu*
Výrobní číslo*
Výrobní číslo na spodní straně fotoaparátu
Přiložené příslušenství
Nezasílejte nám prosím žádné příslušenství, pokud přímo nesouvisí s nahlašovanou závadou fotoaparátu..
Baterie: ano     ne
Paměťová karta: ano     ne
Jiné: ano     ne
Vyberte závadu*
Další popis
problému

500 zbývající počet znaků
Datum nákupu
záruční oprava* Zkontrolujte správnost ano     ne
Zadejte následující kód:
Přečetl/a jsem si podmínky služby Digitální fotoaparát a porozuměl/a jsem jim.
* povinná informace

Podmínky

Seznamte se prosím s následujícími informacemi a ujistěte se, zda se na Váš fotoaparát vztahuje záruka

Fotoaparát nesmí být starší než 12 , dále je třeba předložit kopii dokladu o koupi.

Vaše 12-měsíční záruka výrobce se vztahuje pouze na závady způsobené vadnými součástkami. Pokud bude poškození fotoaparátu způsobeno nešťastnou náhodou, Vaše 12-měsíční záruka bude neplatná a všechny opravy fotoaparátu jsou placené. (poškození způsobené v důsledku nešťastné náhody se týká takových situací, jako je poškození v důsledku nárazu fotoaparátu, jeho polití kapalinou nebo znečištění jinými látkami)