FUJIFILMPolsko

Politika respektování soukromí

Naše politika

Naším záměrem je ponechat uživateli co největší kontrolu nad sdělenými osobními údaji. Je pro nás nesmírně důležité, aby měl návštěvník našich webových stránek naprosté pohodlí.

Osobní údaje zadané během "objednávky opravy" jsou nutné proto, abychom mohli zásilku odeslat na Vámi uvedenou adresu. Veškeré nám sdělené osobní údaje, včetně adresy elektronické pošty, budou využity níže popsaným způsobem.

Sdělené osobní údaje budeme shromažďovat a ukládat. Poslouží nám k realizaci konkrétních objednávek. V každém případě, ať už během prohlížení nebo zasílání jakýchkoli informací, budeme tento proces bedlivě střežit. Tyto údaje nám mimo jiné pomáhají při přesném předávání zpětných informací, jsou také neocenitelným zdrojem poznatků na téma frekvence návštěv jednotlivých míst na našich internetových stránkách.

Jak využíváme shromážděné informace

Fujifilm využívá shromažďované informace za účelem lepšího pochopení potřeb a zájmů uživatelů a zdokonalení poskytovaného servisu. Informace o uživateli využíváme zejména ke komunikaci s ním, abychom zajistili servis a podporu a aktuální informace o dostupných službách a výhodách naší nabídky. Sporadicky můžeme využívat informace o uživateli, abychom jej kontaktovali za účelem provedení průzkumu trhu, týkajícího se našich výrobků nebo služeb. Uživatelům vždy poskytujeme možnost, aby účast na průzkumu trhu nebo statistickém průzkumu mezi zákazníky odmítli.

Online sbírané údaje mohou být také spojovány s informacemi zpřístupněnými uživatelem při jiných příležitostech, např. při registraci výrobku, kontaktu s telefonním servisem nebo během veřejných událostí, jakými jsou obchodní veletrhy.

Žádné osobní údaje nejsou využívány při tvorbě zpráv o míře využití, bezvadnosti funkce a efektivity internetových stránek fujifilm.co.uk. Slouží ke zvýšení úrovně spokojenosti zákazníka a užitečnosti stránek a jejich obsahu.

Komu mohou být údaje zpřístupněny

Fujifilm neprodává, nepůjčuje ani neposkytuje formou leasingu osobní data žádným jiným subjektům, včetně obchodních partnerů a třetích stran, pokud dříve nezíská od uživatele příslušný souhlas. O souhlas uživatele žádáme v okamžiku, kdy nám poskytuje své informace.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zadávané při registraci uživatele produktů nebo služeb Fujifilmu nebo objednavatele e-Bulletinu jsou považovány za Osobní údaje. Tyto informace jsou chráněny několika způsoby. Aby mohl uživatel získat přístup k Registraci informací, musí použít heslo a unikátní ID, které si volí sám uživatel. Toto heslo je šifrované. Doporučujeme Vám, abyste Vaše heslo nikomu nesdělovali. Navíc jsou osobní údaje uloženy na serveru, ke kterému má přístup prostřednictvím hesla pouze vybraný personál firmy Fujifilm nebo agenti, kteří vlastní příslušná oprávnění.

Využití souborů cookies

Pokud uživatel navštíví tuto internetovou stránku, může si ji prohlížet a získat přístup k informacím, které jsou na ní zveřejněny, bez prokázání své totožnosti. Za účelem zdokonalení naší internetové stránky využíváme soubory typu "cookies" což nám umožňuje sledovat návštěvy uživatelů na těchto stránkách. Soubory typu cookies obsahují malé množství dat, které jsou přenášeny na Váš internetový prohlížeč prostřednictvím internetového serveru a mohou být čteny serverem, který Vám je poslal. Funguje to jako Vaše identifikační karta a umožňuje firmě Fujifilm registrovat Vaše nákupní a preferenční hesla. Nemohou být využity jako kód ani nemohou obsahovat viry.

Většina prohlížečů ve svém výchozím nastavení akceptuje cookies. Můžete internetový prohlížeč nastavit tak, aby informoval uživatele v okamžiku, kdy obdrží soubory cookies, což Vám umožní rozhodnout se, zda budou přijaty nebo ne.

U některých internetových stránek, které vyžadují autorizaci nebo přihlášení, není akceptace cookies volitelná. Pokud uživatel nastaví prohlížeč tak, že neakceptuje cookies, ve většině případů nebude moci získat přístup na tyto stránky.

Uživatelé, kteří mají nastavenu funkci s otázkami a odpověďmi, budou dostávat cookies. Třetí strany, které využívají bezpečný server, šifrují tyto soubory cookie do atlasů, takže není registrována žádná identifikovatelná informace. Tyto informace nejsou nikdy využívány k jiným účelům než statistická analýza všech uživatelů.

Fujifilm využívá soubory cookie ke sledování Vašich návštěv na těchto internetových stránkách a naše servery ukládají do logů IP/internetovou adresu Vašeho počítače. Fujifilm však obecně tyto informace nevyužívá k osobní identifikaci daného uživatele. Pokud však uživatel udělí firmě Fujifilm výslovný souhlas k jejich "zapamatování" , což se provádí při registraci k provádění úkonů na této stránce, bude tento unikátní identifikátor uložen v souboru cookie na Vašem počítači. Bude to souviset s Vašimi registračními informacemi a v takovém případě bude sledován pohyb uživatele na dané stránce. Tyto údaje analyzujeme, abychom pochopili, jak jsou naše internetové stránky a naše služby využívány, a abychom lépe poznali způsob chování zákazníků na stránkách. Na základě těchto informací pak můžeme zlepšovat navigační vlastnosti na našich internetových stránkách.

Vnější internetové stránky

Tato internetová stránka může obsahovat hyperlinky na další internetové stránky. Je třeba pamatovat na to, že Fujifilm nenese odpovědnost za politiku zachování důvěrnosti, kterou sledují tyto stránky. Doporučujeme uživatelům, aby se po opuštění našich stránek a při vstupu na jiné internetové stránky podrobně seznámili s politikou důvěrnosti každé internetové stránky, která může v různé podobě shromažďovat naše osobní údaje. Toto prohlášení o zachování důvěrnosti se týká výhradně informací shromažďovaných touto internetovou stránkou.

Fujifilm si vyhrazuje právo upravit svou politiku ochrany soukromí, pokud to bude nutné.

« Návrat na hlavní stránku