FUJIFILMPolska

Polityka Prywatności

Witamy w FUJIFILM

Cieszymy się, że jesteś na naszej stronie internetowej, i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Ochrona Twojej prywatności w trakcie korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe na naszej stronie internetowej pod adresem serwis.fujifilm.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO).

Administrator

Administratorem danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej jest

FUJIFILM Poland sp. z o. o. dalej FUJIFILM.

Telefon +48 22 517 66 00, e-mail: ochronadanych_feg-pl@fujifilm.com

Dyrektor zarządzający / Zarząd: Paweł Augustyn - Dyrektor Oddziału

Więcej informacji znajduje się w części „Informacje prawne”.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zasadniczo użytkownik może odwiedzać naszą stronę internetową i korzystać z niej bez konieczności informowania nas, kim jest. Nie wymagamy rejestracji. Dane, które zbieramy i przetwarzamy bez konieczności uzyskiwania ich od użytkownika, obejmują niektóre dane techniczne, w tym nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika, adres strony internetowej, z której użytkownik do nas trafił, oraz podstrony, które użytkownik odwiedza na naszej stronie internetowej. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu udostępniania użytkownikowi naszej strony internetowej. Dane te są również analizowane do celów statystycznych, dzięki czemu użytkownik może zachować anonimowość.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika po uzyskaniu jego zgody, w celu wykonania umowy lub jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym w celu odpowiedzi na pytania użytkownika oraz w celu dostosowania i ulepszenia naszej oferty internetowej, produktów i usług zgodnie z preferencjami użytkownika (art. 6 (1) (a), (b) i (f) RODO).

Dane osobowe zbieramy tylko wówczas, gdy użytkownik je nam przekaże, np. podczas rejestracji w celu korzystania ze spersonalizowanych usług, a przetwarzamy i wykorzystujemy je wyłącznie w celu świadczenia spersonalizowanych usług lub w celu przetwarzania zapytań użytkownika.

Ponadto, w związku ze spersonalizowanymi usługami jesteśmy uprawnieni do przetwarzania i wykorzystywania danych użytkownika w celach reklamowych i związanych z badaniami rynku lub w celach spersonalizowanego świadczenia usług, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, informacje, do których użytkownik będzie uzyskiwał dostęp w trakcie odwiedzin na naszych stronach internetowych, mogą być przechowywane w profilu użytkownika, tak aby możliwe było personalizowanie oferowanych użytkownikowi informacji (np. w formie newslettera lub innych informacji handlowych). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli użytkownik korzysta ze spersonalizowanych usług, to wykorzystujemy jego dane osobowe niezbędne do świadczenia takich usług przez cały okres rejestracji użytkownika, a następnie tak długo, jak będzie to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa. Udostępniamy dane użytkownika firmom stowarzyszonym z Fujifilm, jeśli jest to konieczne, aby odpowiedzieć na zapytania użytkownika, lub jeśli jest to konieczne do świadczenia usług. Możemy przesyłać zapytania dotyczące naszych produktów i usług także do dystrybutora odpowiedzialnego za daną kategorię produktów lub usług lub za dany region.

Przekazywanie danych do organów publicznych

Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych do organów publicznych nastąpi wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Newsletter i informacje handlowe

Wykorzystywanie danych podczas zapisu do elektronicznego newslettera

Jeśli użytkownik zapisze się do naszego newslettera lub wyrazi chęć otrzymywania innych informacji handlowych, będziemy wykorzystywać niezbędne dane osobowe lub dane dostarczone osobno przez użytkownika w celu przesyłania użytkownikowi naszego elektronicznego newslettera lub innych informacji handlowych zgodnie z ustaleniami. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę i zrezygnować z otrzymywania newslettera lub innych informacji handlowych, wysyłając do nas wiadomość lub klikając link do rezygnacji z newslettera lub innych informacji handlowych, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty przesyłania danych, które użytkownik ponosi na rzecz własnego dostawcy zgodnie ze zwyczajową stawką.

Wykorzystywanie danych na potrzeby informacji handlowych przesyłanych pocztą elektroniczną bez subskrypcji i prawo użytkownika do sprzeciwu

Jeśli otrzymamy adres e-mail użytkownika w związku ze sprzedażą towarów lub usług, a użytkownik nie wyrazi wobec tego sprzeciwu, wówczas mamy prawo do regularnego przesyłania na adres e-mail użytkownika ofert towarów i usług podobnych do tych zakupionych przez użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na wykorzystywanie w ten sposób przez nas swojego adresu e-mail w przyszłości, wysyłając do nas wiadomość lub klikając link do rezygnacji znajdujący się w każdej wiadomości od nas, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty przesyłania danych, które użytkownik ponosi na rzecz własnego dostawcy zgodnie ze zwyczajową stawką.

Wykorzystywanie danych na potrzeby informacji handlowych przesyłanych pocztą tradycyjną i prawo użytkownika do sprzeciwu

Na mocy obowiązujących przepisów możemy mieć prawo do przechowywania imienia i nazwiska użytkownika, jego adresu korespondencyjnego oraz, w stosownych przypadkach, jego tytułu i stopnia naukowego, a także do wykorzystywania takich danych w celu przesyłania pocztą tradycyjną użytkownikowi informacji handlowych, w szczególności w celu przesyłania ofert i informacji o naszych produktach i usługach. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystywania swoich danych w przyszłości, wysyłając do nas wiadomość e-mail, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty przesyłania danych, które użytkownik ponosi na rzecz własnego dostawcy zgodnie ze zwyczajową stawką.

Wykorzystywanie plików cookie, narzędzi internetowych i wtyczek mediów społecznościowych

Z naszą stroną internetową zintegrowane zostały różne narzędzia internetowe (programy analityczne i serwisy społecznościowe), które wykorzystują „pliki cookie”. Pliki cookie to pliki tekstowe wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki użytkownika w celu przechowywania informacji na komputerze użytkownika za pośrednictwem używanej przeglądarki, na przykład aktualnego adresu IP użytkownika oraz informacji o użytkowniku. Za każdym następnym razem uzyskiwania dostępu do serwera WWW z pliku cookie przesyłane są odpowiednie dane dotyczące użytkownika. W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik musi jednak pamiętać, że jeśli nie zaakceptuje polityki dot. plików cookie, niektóre lub wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą nie być dla niego dostępne.

Z naszą stroną internetową zostały zintegrowane wtyczki dla następujących sieci społecznościowych (zwanych dalej łącznie „sieciami” lub „siecią”):

AddThis, obsługiwanej przez AddThis, LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102, USA (zwanej dalej „AddThis”). Więcej informacji na temat ochrony i przetwarzania danych przez AddThis, a także opcje ustawień i prawa użytkownika można znaleźć na stronie www.addthis.com/privacy

Facebook.com, obsługiwanej przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (zwanej dalej „Facebookiem”). Wtyczki te można rozpoznać po logo Facebooka [biała litera „f” na niebieskim tle lub symbol „Lubię to” (kciuk skierowany ku górze)] albo dodatkowo po napisie „Facebook social plug-in”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych portalu Facebook można zobaczyć pod adresem www.facebook.com/policy.php.

Twitter, obsługiwanej przez firmę Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (zwanej dalej „Twitterem”). Wtyczki te można rozpoznać po logo Twittera (kontur/symbol ptaka w różnych kolorach na różnego typu tle). Wygląd różnego typu logo Twittera, które są używane do oznaczenia wtyczki, można zobaczyć na stronie Twittera pod adresem about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html.

Przycisk „G+” sieci społecznościowej Google Plus, obsługiwanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (zwanej dalej „Google”). Przycisk ten można rozpoznać po symbolu „G+” na białym tle. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.google.com/intl/policies/policies/privacy/.

Pinterest – Pinterest Trademark Agent, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301 USA www.pinterest.com/about/privacy.

Instagram – Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA instagram.com/legal/privacy/.

YouTube – YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA www.youtube.com/t/terms

Wszystkie te wtyczki internetowe działają generalnie według tej samej podstawowej zasady opisanej poniżej:

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, wtyczki sieciowe mogą potencjalnie utworzyć bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem danej sieci. Treść danej wtyczki zostaje bezpośrednio przesłana z sieci do przeglądarki użytkownika, która to z kolei zintegruje ją ze stroną internetową. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych zbieranych za pośrednictwem wtyczki. Z tego względu możemy jedynie udostępnić Ci informacje, które są publicznie dostępne zgodnie z naszym obecnym stanem wiedzy (patrz wyżej). Zintegrowana wtyczka informuje sieć o tym, że użytkownik wszedł na naszą stronę internetową oraz o adresie IP użytkownika. Jeśli użytkownik jest w tym momencie zalogowany do sieci tej wtyczki, sieć będzie w stanie powiązać wizytę z kontem użytkownika.

Jeśli użytkownik korzysta z wtyczek, np. z Twittera, klikając przycisk „Tweetnij to”, lub z Facebooka, klikając przycisk „Lubię to” bądź dodając komentarz, odpowiednie dane zostaną przesłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika do sieci, w której będą następnie przechowywane. Ponadto mogą być tam również przesyłane i przechowywane dodatkowe dane osobowe, na przykład adres IP użytkownika, ustawienia przeglądarki i inne parametry.

Jeśli użytkownik jest członkiem danej sieci i nie chce, aby zbierała ona o nim informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej ani wiązała je z danymi już przechowywanymi przez tę sieć, wówczas musi zamknąć naszą stronę internetową, wylogować się z konta użytkownika posiadanego w tej sieci, a następnie wejść na naszą stronę ponownie.

Jeśli użytkownik nie jest członkiem danej sieci lub zalogował się z sieci przed wizytą na naszej stronie internetowej, nadal istnieje możliwość, że sieć ta będzie w stanie ustalić (przynajmniej) jego adres IP i przechowywać go. Należy pamiętać, że te informacje są i tak przekazywane w momencie odwiedzania naszej strony internetowej, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z wtyczek, czy nie.

Narzędzia statystyki internetowej, targeting

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analityki internetowej dostarczanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookie, tzn. pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google postępuje zgodnie z Umową o ochronie prywatności między UE a USA (tzw. Tarczą Prywatności) i jest zarejestrowana w Programie Tarczy Prywatności UE–USA amerykańskiego Departamentu Handlu (szczegóły i listę zarejestrowanych firm można znaleźć pod adresem www.privacyshield.gov). Jeśli jednak na niniejszej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu analizy sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących działań na stronie oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu.

Zwracamy uwagę, że używamy kodu „ga(’set’, ‘anonymizeIp’, true);” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowania IP). W rezultacie adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co oznacza, że można wykluczyć bezpośrednie odniesienia do konkretnej osoby fizycznej.

W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik musi jednak pamiętać, że jeśli nie zaakceptuje polityki dot. plików cookie, niektóre lub wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą nie być dla niego dostępne. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z naszej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji na temat prywatności w związku z Google Analytics można znaleźć na stronie: www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Piksel Facebooka – remarketing/retargeting

Korzystamy z internetowych technologii retargetowania, takich jak Piksel Facebooka dostarczany przez firmę Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Technologie te umożliwiają nam kierowanie naszych internetowych reklam konkretnie do tych użytkowników, którzy już są zainteresowani naszymi produktami na stronach naszych partnerów. W tym celu na naszych stronach internetowych zintegrowane mogą być tzw. piksele zliczające. Podczas odwiedzin na naszych stronach ustanawiane zostaje za pośrednictwem piksela zliczającego połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. Umożliwia to Facebookowi powiązanie wizyty użytkownika na naszych stronach internetowych z jego kontem na Facebooku (jeśli istnieje) i sprawdzenie, czy reklamy na Facebooku są skuteczne. Informacje te wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynkowych. Nie otrzymujemy dokładnych informacji o treści danych przesyłanych do Facebooka ani o tym, jak Facebook wykorzystuje te dane. Jednak przy korzystaniu z takich narzędzi upewniamy się, że nasi partnerzy oprócz adresu IP nie otrzymują żadnych znanych danych, takich jak adresy e-mail czy numery telefonów naszych klientów. Więcej informacji na temat narzędzia „Piksel Facebooka” znajduje się w Polityce prywatności Facebooka na stronie www.facebook.com/about/privacy.

Jeśli użytkownik nie chce wykorzystywać takiego pliku cookie, może uniemożliwić korzystanie z internetowych technologii retargetowania. Jeśli użytkownik posiada konto na Facebooku, może zmienić odpowiednio ustawienia bezpośrednio na koncie. Ten link prowadzi bezpośrednio do odpowiedniego ustawienia:
www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.
Jeśli użytkownik nie posiada konta na Facebooku, może włączyć opcję plików cookie typu „opt-out” w ustawieniach przeglądarki. Można tego dokonać np. na stronie:
www.youronlinechoices.com.

DoubleClick od Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia „DoubleClick”, usługi dostarczanej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „Google”). DoubleClick firmy Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika. Przeglądarce użytkownika przypisany zostanie pseudonimizowany numer identyfikacyjny, aby sprawdzać, które reklamy pojawiły się w przeglądarce użytkownika i które reklamy zostały wyświetlone. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystanie z pliku cookie usługi DoubleClick umożliwia firmie Google i jej stronom partnerskim wyświetlanie użytkownikowi reklam na podstawie jego poprzednich wizyt na naszej stronie internetowej lub innych stronach. Informacje generowane przez pliki cookie są przekazywane przez Google w celu ich oceny na serwer w USA i tam przechowywane. Przekazywanie danych przez Google stronom trzecim odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawnych lub w kontekście relacji dotyczących przetwarzania danych.

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych zebranych na swój temat przez Google w sposób opisany powyżej i w określonym celu. W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Ponadto użytkownik może wybrać takie ustawienia najczęściej używanych przeglądarek, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub zablokować akceptowanie plików cookie w konkretnych przypadkach lub w ogóle. Użytkownik musi jednak pamiętać, że jeśli nie zaakceptuje polityki dot. plików cookie, niektóre lub wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą nie być dla niego dostępne. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z naszej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu takich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem służącym do dezaktywacji rozszerzenia DoubleClick (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en). Użytkownik może także zrezygnować z plików cookie DoubleClick za pośrednictwem Ustawień reklamowych w Google (https://adssettings.google.com) lub na stronie Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.com).

Optimizely

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzie Optimizely, usługę analityki internetowej dostarczaną przez firmę Optimizely, Inc. (zwaną dalej „Optimizely”). Optimizely. Optimizely wykorzystuje tzw. pliki cookie, tzn. pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie są zwykle przesyłane i przechowywane przez serwer Optimizely w USA. Jeśli jednak na niniejszej stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Optimizely na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Optimizely w USA i tam skrócony. Optimizely wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu analizy sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, oraz do sporządzania raportów dotyczących działań na stronie. Adres IP wysłany przez Optimizely z przeglądarki użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Optimizely. W dowolnym momencie użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik musi jednak pamiętać, że jeśli nie zaakceptuje polityki dot. plików cookie, niektóre lub wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą nie być dla niego dostępne. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Optimizely danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z naszej strony internetowej (w tym adresu IP użytkownika), a także przetwarzaniu takich danych przez Optimizely, postępując według instrukcji podanych na stronie http://www.optimizely.com/opt_out.

Ochrona danych

Firma FUJIFILM stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed ich niewłaściwym użyciem oraz w celu niedopuszczenia do utraty danych użytkownika. Dane osobowe użytkownika są zapisywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne. Wszystkie dane osobowe przekazane przez użytkownika w trakcie rejestracji lub korzystania ze spersonalizowanych usług będą przekazywane w postaci zaszyfrowanej, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie.

Przekazywanie, eksport i przetwarzanie danych poza UE/EOG

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie żadne dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim spoza Grupy Fujifilm. Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej spoza UE/EOG mogą być przekazywane podmiotom stowarzyszonym FUJIFILM lub dystrybutorom spoza UE/EOG odpowiedzialnym za daną kategorię produktów lub usług lub za dany region.

Linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na takich stronach. Uczulamy na to naszych użytkowników i zachęcamy, aby zapoznawali się z politykami prywatności każdej strony internetowej, która zbiera dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez strony internetowe FUJIFILM.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe, informacje, sprostowanie, blokowanie i usuwanie.

Można kontaktować się z naszym biurem ds. ochrony danych / zgodności korzystając z poniższych danych:

FUJIFILM email: ochronadanych_feg-pl@fujifilm.com

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z RODO i obowiązującym prawem. W tych kwestiach należy skorzystać z powyższego adresu pocztowego lub e-mail.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego zgodnie z postanowieniami RODO i obowiązującym prawem, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO. W tym celu użytkownik powinien skontaktować się w szczególności z organem nadzorczym w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

FUJIFILM zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy wersję po zmianach na naszej stronie. Podczas ponownych odwiedzin na naszej stronie użytkownik powinien zapoznać się ponownie z polityką prywatności, aby być na bieżąco z wprowadzanymi do niej zmianami, ponieważ dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po każdorazowym opublikowaniu nowej wersji polityki oznacza zgodę użytkownika na wykorzystywanie przez nas jego danych zgodnie ze zmienioną lub zaktualizowaną polityką prywatności.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera Fujifilm, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail, lub korzystając z strony