FUJIFILMPolska

Oświedczenie dotyczące dostępności

« Powrót do strony głównej

FUJIFILM Poland sp. z o.o., Serwis Aparatów Cyfrowych jest zobowiązany, aby niniejsza strona internetowa była dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu i spełniała wymogi Ustawy o Przeciwdziałaniu Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych - Disability Discrimination Act - z 1995 roku.

Co to jest dostępność?
Kwestia dostępności odnosi się do takiego zaprojektowania strony internetowej, która zapewnia, ze prezentowane treści mogą być odbierane i wykorzystywane przez jak największą liczbę osób odwiedzających stronę, w tym przez osoby niepełnosprawne i to niezależnie od technologii jaką się posługują. Pięć podstawowych rodzajów niepełnosprawności, jakie maja wpływ na korzystanie z Internetu to:FUJIFILM Poland sp. z o.o., Serwis Aparatów Cyfrowych zamierza z czasem aktualizować tę stronę internetową, aby odpowiadała standardom RNIB i W3C oraz będzie włączało takie funkcje, które zapewnią, że każdy odwiedzający stronę będzie mógł uzyskać dostęp do informacji (łącznie z zapewnieniem alternatywnych opisów tekstowych, stosowaniem prostej i intuicyjnej metody nawigacji po stronie, czytelnym oznaczaniem poszczególnych elementów oraz stosowaniem logicznej struktury strony).

Przez kolejne miesiące będziemy aktywnie pracować, aby określić, które obszary wymagają ewentualnych modyfikacji, a niniejsze oświadczenie będzie aktualizowane w przypadku podejmowania działań poprawiających dostępność strony internetowej Fujifilm.

Pozostajemy otwarci na sugestie dotyczące udoskonalani naszej strony internetowej. Jeśli mają Państwo do przekazania uwagi w określonych dziedzinach, prosimy o przesyłanie swoich komentarzy do serwis_ffpl@fujifilm.com


« Powrót do strony głównej